Produkt został dodany do koszyka
Ilość:
Wartość:
Ilość produktów w koszyku: 0 Masz 1 produkt w koszyku
Wartość koszyka:
Koszt wysyłki:  Do ustalenia
W sumie: (tax incl.)
Kontynuuj zakupy Realizuj zamówienie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 17.01.2023 roku


§ 1 Przepisy ogólne

1. Sklep internetowy umożliwia dokonanie zakupów za pośrednictwem Internetu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest firma „NOVA” Beata Kozicka, ul. Dębowa 4, Jazgarzewszczyzna, poczta 05-501 Piaseczno, NIP 123-036-22-56, REGON 017323721, zwana dalej Sklepem lub Usługodawcą. Adresem korespondencyjnym jest adres Wolska 34, 05-650 Chynów.
3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w sklepie internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego).
4. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep podawane są w polskich złotych i wyrażone są w kwocie brutto. Cena towaru nie zawiera kosztów przesyłki towaru do Klienta.
5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, c. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli. Celem zapewnienia użytkownikom pełnego bezpieczeństwa korzystania z naszego sklepu, proponujemy używanie najnowszych zaktualizowanych wersji przeglądarek oraz ich rozszerzeń i wtyczek.

§ 2 Zamówienia

1. W rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu przez zamówienie rozumie się oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego określające rodzaj i liczbę towaru.
2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
3. Klient w celu złożenia zamówienia dokonuje rejestracji poprzez założenie nowego konta na stronie głównej sklepu wybierając opcje ”Rejestracja/Logowanie”. Zamówienia można dokonać również bez rejestracji i założenia konta wypełniając formularz zamówienia.
4. W celu zarejestrowanie nowego konta wymagane jest podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adresu zamieszkania, adresu dostawy, numeru telefonu oraz hasła. W celu dokonania zamówienia bez założenia konta należy podać te same dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 3 Dane do przelewu - rachunek i numer konta: "NOVA" Beata Kozicka, ul. Dębowa 4, 05-501 Piaseczno Alior Bank 10 2490 0005 0000 4600 2314 7550

§ 4 Realizacja zamówień i dostawy

1. Dostawa zamówionego towaru następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
3. Formy płatności:
a) gotówką przy odbiorze osobistym towaru (nie ma możliwości zapłaty kartą).
b) przelewem przed dostawą towaru lub zapłata poprzez "przelewy24.pl" (szybka płatność w kilkunastu bankach oraz kartą) przelew należy wysłać na konto: mBank S.A., numer konta 92 1140 2004 0000 3402 8003 9160 - przy tej formie płatności procedurę realizacji zamówienia uruchamiamy po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy. Z chwilą wpłynięcia należności na nasze konto towar zostaje wysłany wraz z fakturą.
c) płatność przy odbiorze przesyłki (płatne kurierowi firmy spedycyjnej).

§ 5 Sposoby dostawy i odbiór towarów

1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym realizowane są na terytorium całego kraju, na indywidualnych warunkach możliwa jest wysyłka towaru za granicę Polski.
2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy: * odbiór osobisty z naszego magazynu w Chynowie. * przesyłka kurierska * przesyłka priorytetowa Pocztą Polską (opcjonalnie)
3. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego, firma „NOVA” Kozicka Beata, ul. Dębowa 4, Jazgarzewszczyzna, poczta 05-501 Piaseczno. W celu zapewnienia użytkownikom pełnego bezpieczeństwa korzystania z nasze Sklepu, zaleca się używanie najnowszych/zaktualizowanych wersji przeglądarek oraz rozszerzeń i wtyczek.
2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności.

§ 7 Procedura reklamacyjna i oświadczenie przedsiębiorcy o obowiązku dostarczania towaru zgodnego z umową.

1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli towar nie jest zgodny z umową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień konsumenta lub osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej należy zgłosić reklamację: listem, faksem, pocztą elektroniczną na adres serwis@brykacze.pl podając przy tym imię i nazwisko Klienta lub osoby zgłaszającej, oraz adres do korespondencji (lub adres e-mail), nazwę towaru oraz o ile jest to możliwe numer dokumentu zakupu, datę zakupu, oraz opis problemu i żądania. Listowne reklamacje należy składać na adres korespondencyjny, o którym mowa w § 1 ust. 2.
4. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Klient, może zostać poproszony o przesłanie reklamowanego towaru na adres korespondencyjny na koszt Sklepu, chyba że jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jej zamontowania dostarczenie towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi w miejscu, w którym towar się znajduje.
5. W terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji Klient otrzyma odpowiedź na reklamację.
6. W przypadku, gdy Sklep nie uznaje roszczenia klienta, wówczas klient może się zwrócić o interwencję do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub skorzystać z innych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
7. Sklep zobowiązuje się dostarczyć towar zgodny z umową, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży, które zostały wyraźnie i odrębnie zaakceptowane przez konsumenta lub przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
8. Konsumentowi lub osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przysługują uprawnienia w przypadku braku zgodności z umową na zasadach wynikających ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki - w terminie 30 dni.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki - po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Nova” Beata Kozicka na adres Wolska 34, 05-650 Chynów lub na adres poczty elektronicznej sklep@brykacze.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
8. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
9. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 9 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Postanowienia określone w § 7 oraz § 8 niniejszego regulaminu nie mają zastosowania do Klienta nie będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. W przypadku przedsiębiorców, do których nie stosuje przepisów prawa dotyczących konsumenta odpowiedzialność Sklepu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 kc. i n.) zostaje wyłączona za wyjątkiem szkód, które Sklep wyrządził umyślnie, a na mocy art. 558 § 1 k.c. wyłączone zostają przepisy o rękojmi za wady.

§ 10 Serwis internetowy

1. Przez serwis internetowy rozumie się system stron www. wraz z urządzeniami informatycznymi, a także oprogramowaniem, udostępniony na stronie internetowej www.brykacze.pl, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z towarami (produktami), promocjami, oraz zawarcie umowy sprzedaży. Usługa serwisu internetowego prowadzona jest przez firmę „NOVA” Beata Kozicka, ul. Dębowa 4, Jazgarzewszczyzna, poczta 05-501 Piaseczno, NIP 123-036-22-56, REGON 017323721, zwana dalej Usługodawcą. Adresem korespondencyjnym jest adres Wolska 34, 05-650 Chynów.

2. Przez użytkownika rozumie się użytkownika serwisu internetowego zainteresowanego uzyskaniem informacji o promocjach i nowościach produktowych (newsletter), prowadzenie Konta w Sklepie, a także zainteresowanego zawarciem umowy kupna - sprzedaży.

3. W zakresie serwisu internetowego Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z nieprawidłowościami w zakresie świadczenia usług z wykorzystaniem serwisu internetowego. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika błędów, usterek lub innych nieprawidłowości w zakresie świadczonych usług z wykorzystaniem serwisu internetowego Użytkownik może złożyć́ reklamacje w formie elektronicznej na adres: reklamacje@brykacze.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny. Reklamacja dotycząca Serwisu Internetowego powinna zawierać informacje dotyczące Użytkownika tj. jego imię̨ i nazwisko, adres e-mail oraz adres pocztowy wraz z opisem problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie do 14 dni.

4. W przypadku, gdy użytkownikiem Systemu Informatycznego jest konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma on prawo do odstąpienia umowy na świadczenie Usługi, zawartej na zasadach niniejszego Regulaminu, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną, pocztą) do Usługodawcy w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Użytkownik nie ma obowiązku podania przyczyny odstąpienia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy Użytkownik może zrezygnować z usługi bez ponoszenia kosztów w każdym czasie. W tym celu użytkownik zobowiązany jest do złożenie pisemnego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) do Usługodawcy.

6. Użytkownik w celu złożenia zamówienia u Sprzedawcy może dokonać rejestracji poprzez założenie nowego konta na stronie głównej sklepu wybierając opcje ”Rejestracja/Logowanie”. Zamówienia można dokonać również bez rejestracji i założenia konta wypełniając formularz zamówienia.

7. W celu zarejestrowania nowego konta wymagane jest podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adresu zamieszkania, adresu dostawy, numeru telefonu oraz hasła.

8. W celu dokonania zamówienia bez założenia konta należy podać te same dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

9. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Usługobiorcy.

10. Konto daje Usługobiorcy dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Usługobiorcę w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Usługobiorcy.

11. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

12. W zakresie skorzystania z możliwości otrzymywania newslettera konieczne jest podanie swojego adresu e-mail w okienku „wprowadź swój e-mail” pod napisem „Zapisz się do newslettera!”. Podanie adresu e-mail oraz zaznaczenie pola „akceptuję regulamin” i naciśnięcie strzałeczki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
a. Przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, tj. przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych od Usługodawcy
b. przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

13. W przypadku chęci rezygnacji z newslettera przez użytkownika należy wykonać jedną z opcji:
a. wysłać wiadomość email na adres reklamacje@brykacze.pl w treści maila należy podać informację o chęci rezygnacji z newslettera oraz adres email, który ma zostać wypisany
b. kliknąć przycisk wypisz się z newslettera w dowolnym wysłanym przez nas newsletterze

§ 11 Gwarancja

1. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu. Dane adresowe autoryzowanych punktów serwisowych znajdują się na stronie internetowej producenta oraz w karcie gwarancyjnej produktu.
2. Warunki gwarancji, czyli prawa i obowiązki klienta określa producent w karcie gwarancyjnej, o ile gwarancja została udzielona.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).
2. Obowiązujący regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
3. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów i zdjęć wykorzystanych w sklepie internetowym, logotypów bez zgody Sklepu jest zabronione.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Zdanie poprzedzające nie stosuje się dla sporów, gdy stroną umowy jest Kupujący będący konsumentem lub osobą fizyczną zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Top